Ръст в доставките на компютри от Compal Electronics

След неуспешните резултати през февруари на най-големия световен производител на преносими компютри Compal Electronics, компанията постепенно се реабилитира. През февруари 2013г. спадът в доставките е най-голам – 22,2% в сравнение с 2012г. През март 2013г. е отбелязан ръст от 9,3%, а през април продажбите на Comapl Electronics са се увеличили с  с 13,2% в сравнение […]

Повече