Нанотехнологиите – пазители на човешкия мозък

Имплантацията е един от най-важните клонове в съвременната медицина и играе важна роля в нейното развитие. Има много сфери на приложение на имплантите, но за ключова се смята главният мозък, като един от най-сложните и най-слабо изучени части на човешкия организъм. Изследването на различните отклонения, свързани с човешкия мозък, изискват постоянно наблюдение за откриване на заболяването на по-ранен етап и по-ефективното му лечение.

Повече