BitCoin : гениална измама или парите на бъдещето?!

5/5 - (3 votes)

Ако преди 30 години, някой беше казал на хората, че би могло да се създаде глобална мрежа, която да свърже компютрите от всички държави в една система, то това щеше да бъде удивителна прогноза. Все пак, фантасти и футуролози предсказват подобно научно-техническо постижение ощр от средата на миналия век.
Но ако футуролозите тогава бяха погледнали по-дълбоко в тази перспектива, ефектът от предсказанията им можеше да бъде много по-силен. Например, в началото на 80-те години на 20-ти век, хората по съвсем различен начин биха реагирали на твърденията, че съвсем скоро всеки ще може лесно да изпраща писма до всяка точка от земното кълбо, писмата ще пристигат моментално и на практика безплатно, без каквото и да било посредничество на държавните пощи. В онези времена, подобни твърдения биха били категорично доказателство, че „пророкът“ определено не е наред с главата.

Днес, когато с електронна поща, със Skype-телефония и с партньорски системи за комуникация израсна цяло едно поколение, прогнозите за близкото бъдеще не бива да са откъснати от света на фантастиката. Вече не е трудно да си представим свят, в който хората използват интернет не само за директна лична комуникация, но и за взаимна размяна на стоки и услуги, основани на съвършено нов тип пари. Можем да си представим парична система, при която националните правителства и централните банки, контролиращи текущите финанси, са без всякакво значение. Да не говорим за освобождаването от тиранията на финансовите посредници – банки, системи за кредитни карти и фирми, занимаващи се с парични преводи – кръвопийци, изискващи огромни такси за извършването на съвсем обикновени евтини, в действителност, услуги.

Сам по себе си, трудът по доставката на парични средства по електронен път е незначителен. Но пощенските гълъби са отглеждани от толкова много треньори, готвачи, охранители и фризьори, че накрая цената на извършената от тях услуга се оказва непосилна. 😉

Благодарение на сегашното ниво на развитие на информационните технологии, вече има възможности за реализирането на такава платежна система, при която всички участници се разплащат помежду си с напълно безналични цифрови пари, валидни за цялата планета. Именно тази идея е реализирана чрез виртуалната валута, наречена BitCoin.

Как работи

От техническа гледна точка, системата BitCoin представлява платежна уеб-услуга с отворен код, при която в партньорска мрежа се извършват финансови операции на основата на виртуална децентрализирана валута, наречана bitcoin (от английски : bit — единица информация «бит», coin — монета).
В случая не съществува Централна BitCoin-банка, а цялата система функционира изцяло благодарение на инфраструктурата, създадена от компютрите на равноправните потребители. Партньорската мрежа е разпределена по земното кълбо и винаги е отворена до толкова, че всички желаещи могат във всеки момент да се включат в нея или обратното – да се изключат.

Всяка дигитална монета биткойн представлява фрагмент от защитен криптографски код, който е лесно да бъде изпратен по интернет и да се съхранява във файл-портфейл. Освен трансфериране от един адрес на друг, биткойните могат да бъдат разменяни срещу стоки и услуги в различни търговски обекти или да бъдат обменяни за конвенционални пари в съществуващите няколко уеб-пункта за онлайн обмен.

Тъй като системата е напълно отворена за изграждане на инфраструктура, стремежите на участниците в нея са към непрекъснато разработване на нови услуги като надеждно съхранение на цифровите портфейли онлайн, гарантиране на наредената сума за плащане за времето от поръчването до доставянето на стоката, прехвърляне на биткоин портфейла на мобилни устройства и т.нт. Освен това, вече има програмисти-ентусиасти, които купуват стари употребявани банкомати и ги преработват в автоматични терминали за обмен на биткойни от виртуален портфейл в реални книжни пари.

Фирми в някои страни вече се опитват да превърнат способа BitCoin в конкурентно преимущество.

За разлика от всички утвърдени в интернет мрежата платежни системи, опериращи с кредитни карти – PayPal или WebMoney, мрежата BitCoin не е свързана с традиционни или акредитирани финансови институции. Следователно, BitCoin по никакъв начин не е обект на централизирано регулиране. Тук никой нищо не регулира още от самото създаване на системата от равнопоставени компютри, разпределени по земното кълбо.

Един от най-важните резултати на този подход е, че тук таксата за транзакция е много малка или изобщо няма такава. Преди всичко, системата  BitCoin осигурява на потребителите си изключително гарантирана анонимност. По тази причина, биткойн-средствата са извън обсега на властите, които по една или друга причина биха биха искали да замръзят или да конфискуват паричните постъпления на определено лице.

Анонимност на цифровите пари

Изначалната откритост на проекта е неразривно свързана с поддържането на анонимността на потребителите на BitCoin. За всеки клиент, който си инсталира клиентската програма, се генерира виртуален портфейл, който може да бъде съхраняван на локалния диск на компютъра, на лична флашка или онлайн – чрез допълнителни услуги от типа InstaWallet или MyBitcoin. Всеки портфейл може да съдържа множество акаунти, а всеки акаунт може да бъде свързан с множество адреси в системата.

В същото време, нито акаунта, нито адреса трябва да бъдат свързани с името на собственика. Всеки потребител има персонален код за достъп – това е просто дълга последователност от символи – цифри и букви – с дължина около 33 знака и винаги започваща с „1“, например „175tWpb8K1S7NmH4Zx6rewF9WQrcZv245W“.  Обратната страна на този подход се оказват рисковете от бързата и необратима загуба на бит-монетите. За злосторниците в BitCoin системата, достъпът до цифровият портфейл на жертвата и отмъкването на биткойни се свежда до узнаването на паролата за достъп до файла.

Тъй както при пускането на реалните пари в обръщение, на всяка банкнота се поставя индивидуален идентификационен номер, в системата BitCoin всички монети са не само строго отчитани, но и всички техни трансфери са видими за останалите. Същевременно, лекотата, с която всеки потребител може да създава множество различни акаунти и адреси, и да оперира с тях /ако иска, може да създава нов адрес за всеки отделен „превод“/, прави много трудно свързването на конкретен човек с неговите онлайн биткойн-транзакции.

Как се „добиват“ бит-монетите

Един от най-любопитните нюанси в устройството на системата BitCoin е механизмът на поява на бит-монетите, в условията на отсъствие на централен орган, т.е., на „монетен двор“, които ги изработва и пуска в обръщение. В реалния живот, човечеството е намерило всеобщ еквивалент на стоково-паричния обмен във вид на измерване в злато. Доколкото бит-монетите са направени от чиста математика и криптография, гениалността на неизвестния създател /или създатели/ се състои в това, че е успял да създаде математически еквивалент на процеса на добиване на злато.

Тук всеки потребител, който има желание, може да опита щастието си в „добиването“ на няколко нови монети, като предостави изчислителните мощности на своя компютър за решаването на математически задачи с постоянно нарастваща сложност. Всеки път, когато поредният етап на изчисления на масиви големи числа бива успешно преминат /откриване на „кратка“ стойност на хеш-функция с няколко нули на първите позиции/, се появява нова порция от 50 монети. Тези биткойни се разпределят между участниците в изчисляването според размера на участието им.

За това, как се „добиват“ биткойни, вече са написани няколко книги. Трябва да мислим за следващият етап – пълнометражен филм.

Но най-главното – момент, който често бива пропускан в обясненията – че цялата работа по „добиването“ изисква компютърът да е натоварен на пълна мощност и разходът му на електроенергия никак не е нисък. В действителност, се извършва и проверка на всички биткойн-транзакции в мрежата и така се осигурява стабилността на системата срещу злоупотреби с повторно използване на едни и същи бит-монети в няколко платежни операции. Благодарение на тази система от масово разпределени проверки, тук не могат да се появят фалшиви биткойни, защото зад всяка монета стоят вериги от блокове изчисления, които могат лесно да бъдат проверени. А автоматичният избор за проверка на най-дългите от тези вериги, предотвратява възможността за многократно разплащане с една и съща монета.

Както знаем, количеството злато в земната кора е ограничена величина, а сложността по добиването му с течение на времето се увеличава. Аналогично, в системата BitCoin нарастващата сложност на изчисление на задачите е конструирана така, че откриването на кратка хеш-функция става все по-сложно и по-сложно, и накрая компютрите ще генерират определен брой биткойни – около 21 милиона единици. Според настоящите прогнози, това ще се случи около 2040 година. До момента са „добити“ около 6,5 милиона бит-монети.

Както при историите от „Златната треска“ /а и при всички схеми на финансови пирамиди/, начален капитал лесно натрупват тези, които най-рано се включват в проекта. В първите седмици и месеци от съществуването на системата BitCoin, новите блокове от изчисления са били генерирани достатъчно бързо даже и с процесори на масови компютри.

Но сега, според знаещи хора и по информация от сайта bitcoin.org, за „добиването“ на бит-монети се изисква инвестирането на много повече компютърно време. При това, обичайните процесори вече не вършат работа – за целта са необходими графични карти от hi-end клас /най-подходящи за подобни масиво-разпределителни изчисления/. Недостиг на ентусиасти за „добив“ обаче, все още няма.

Казано накратко, ако суперкомпютърните изчисления и математическите нюанси на новата цифрова валута не предизвикват у вас особен интерес, то настоящото включване в добива на бит-монети едва ли ще ви се стори полезно занимание. Все пак, за да бъдете пълноправен потребител на системата, не е необходимо непременно да добивате монети, или казано с езика на Bitcoin – да участвате в процеса на верификация на транзакциите.

Системата е винаги отворена за всички и масовата й популярност устойчиво нараства. Едновременно с известността, започна стремително да се покачва и обменният курс на биткойн-а, а като обратна страна на тази тенденция стана появата на големи проблеми.

Проблеми с доверието и безопасността

До месец юни тази година, основните претенции към системата BitCoin се свеждаха до анонимността на нейния създател, укриващ се под името Сатоши Накамото. Вероятно, това не е истинското име на криптографа, който никога никой не е виждал в реалния живот и който изчезна от интернет през декември 2010г. – след като всички механизми на BitCoin започнаха да функционират ефективно.

Ситуация, при която главният инициатор на проекта изчезва безследно /много вероятно с присвоено значително количество от началния капитал/, много прилича на класическа финансова пирамида, но в нов модерен високотехнологичен вариант. Тези съмнения не могат да бъдат разсеяни дори от пълната прозрачност на системата. Малко са способните да установят доколко всичко е конструирано наистина прозрачно и напълно честно.

При всички случаи, новостта и прозрачността на системата изиграха положителна роля. Например, от април 2011г., за BitCoin започна все повече и по-често да се пише, в системата на облака се присъединиха много нови участници, а курсът на биткойна като начало направо „излетя“, а след това продължи да „скача“ непрекъснато. Появиха се почти невероятни истории за щастливци, които в началото на годината са рискували да вложат в никому неизвестният до момента BitCoin да речем 10 хиляди долара, а в началото на юни са получили срещу тях цели 3 милиона. Това толкова привлекателно нещо сериозно заинтересува и всички крадци и се появиха и истории от съвсем друг вид.

Един от най-рано включилите се в системата, успял да заработи около 25 хиляди бит-монети /по тогавашния курс – ок. половин милион долара/, в един ужасен ден установил, че компютърът му е хакнат, а всички натрупани парички от биткойн-портфейла му са изтекли в неизвестна посока. Адресът на получателя, разбира се, е бил установен лесно, но да бъдат върнати парите от тази верига символи не може да се очаква.

Известни фирми, разработващи антивирусен софтуер – като Symantec, F-Secure и Лаборатории Касперского – получили информация за няколко вируса от типа Троянски кон, свързани с BitCoin. Появили се също и кодове-шпиони, програмирани да търсят биткойн портфейли и да крадат съхраняваните в тях пари.

Най-голямата неприятност се случи с най-известният в мрежата биткойн-борса сайт Mt.Gox, обменящ около 90% от цифровата валута в реални пари. Неизвестни извършители открадват базата данни за всички клиенти на борсата, с намерението да продадат информацията. Но в последствие, те публикуват базата данни в интернет. Поради слабата защита на паролите, от много продавачи на бит-монети били откраднати значителни суми и обявени за търгуване, което рязко сринало текущата цена на биткойна – в рамките на един ден от 18 долара до под 1 цент.

На графиката е видно колко бързо може да спадне курсът на биткойна. Вярно е, че след инцидента, цифровата валута успя да възвърне позициите си.   

Борсата, разбира се, трябваше бързо да затвори. Резултатите от последните търгове бяха анулирани, а защитата на информацията за клиентите беше подсилена. Какво и как точно беше направено не е чак толкова важно. Важното е, че като цяло, от гледна точка на защита на информацията в BitCoin системата се оказа напълно неподготвена за подобни удари.

Трябва да отбележим, че всъщност, платежната система не е никак компрометирана, въпреки зачестилите напоследък атаки срещу нея. Вярно е, че неприлично слаби се оказаха крайните звена в защитната верига и обменните борси. Но да се обвинява BitCoin системата, че е виновна за откраднат портфейл е все едно да се да се обвинява Централна банка за обир на каса, оставена отключена и без наблюдение.

Дошли за да останат

След като масовата аудитория оцени по достойнство технологията email, доходите на традиционните пощенски служби от доставка на кореспонденция намаляха. Единственото, което можеха да направят, беше да осигурят и те в собствените си офиси връзка с интернет и да ползват email и други онлайн услуги.

Не след дълго огромни суми започнаха да губят и телефонните компании, след разпространението на Skype и други VoIP-технологии. Мащабът на загубите ще бъде особено впечатляващ, ако съпоставим тези астрономически цифри с практически безплатно достъпните разговори през интернет. Разбира се, на много места телефонните компании са се опитвали и до ден днешен се опитват да забранят Skype. Но интернет технологиите като цяло и особено технологиите от партньорски тип имат една специфична особеност. Премахнеш ли една, появяват се десет нови – още по-гъвкави и устойчиви на унищожение. Причината за това е, че са удобни за потребителите и изключително упорити по природа.

Електронната поща лиши традиционната от нейния основен източник на доходи – размяната на огромна кореспонденция. А какво ли би било, ако BitCoin или нейни наследници „постъпят“ по същия начин с Централните банки на държавите?

Ясно е, че на държавните власти, на банките и на мрежите за кредитни карти платежната система BitCoin няма как да йм харесва просто по дефиниция. Тя е независима и неподлежаща на контрол. Макар че да бъде забранена тази система е невъзможно, да бъде нарушена нейната стабилност и доверието на клиентите в нея, при настоящите технически умения и адекватни ресурси, е съвсем реално. Поне на този ранен етап на развитие.

Но дори системата BitCoin да не успее да прерасне в нова световна платежна мрежа, а бъде срината и разрушена, това ще означава само едно. Ще видите, че на нейно място ще се появят няколко аналогични системи, по-устойчиви на атаки и по-безопасни за своите потребители.

Както каза по този повод един от активистите на BitCoin : „Сега, когато имаме технологията за създаване на децентрализирано и пълно разпределяне на валута, няма съмнение : тези системи определено са тук, за да останат“.

*Източник : 3dnews.ru
Ако статията ви е била полезна, присъединете се към страницата ни във фейсбук и ще научавате повече.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *